Author Archives: admin

Klimatmötet i Paris


Det känns inte helt lätt att vara vetenskapligt skolad när det i klimatdebatten verkar finnas så mycket som vi måste ”våga tro” på — fast det där som vi förväntas tro på är osannolikt, och inte sällan även förutsätter att vi kommer att kunna bryta mot naturlagarna i framtiden. Systemtänkaren […]

Continue reading...

PDC-certifikat


Från och med 8 juni 2015 innehar jag ett certifikat som Permakultur-designer (ett så kallat PDC-certifikat), vilket i praktiken innebär att jag godkänts för system-analys/design med fokus på permakultur. Min sida på permacultureglobal nås via: http://permacultureglobal.org/users/14975-jan-aberg Kunskaperna kommer inledningsvis att användas för att ge råd till mig själv och min […]

Continue reading...

System-design för gynnande av både människan och naturen


Under våren 2015 deltar jag i en internationell kurs i systemanalys och systemdesign, som bygger på följande etiska grund: att det är avgörande att ta hand om både jorden och människan, samt att därtill främja människans inbyggda intelligens i konsten att skapa överskott. Kursen leds av Geoff Lawton som är […]

Continue reading...

Är mänskligheten på väg mot game over? Nej, troligen inte.


För den som lyckats skaka av sig de så kallade ”klimatförnekarnas” vetenskapsförvrängning (här är en manual för den som ännu inte lyckats), öppnar sig inte sällan en ny värld av insikter, inklusive hotfulla framtidsutsikter. Ja, en hel värld är det, som är nästan lika svår att navigera genom som klimatförnekarnas […]

Continue reading...

Sveriges suraste sjö – Blåmissusjön


Blåmissusjön – Sveriges suraste sjö är sur på grund av sulfatjordsdikning. Bild från Länsstyrelsens hemsida*   Blåmissusjön nära E4:an vid Rånefjärden i Norrbotten (WGS84:  65.884449, 22.395636) har utnämnts till Sveriges suraste sjö, med pH som sägs gå ner mot 3. Troligen är denna förstaplats rätt nära sanningen – även om […]

Continue reading...

Kan den utrotningshotade ålen måhända bo hos oss?


Ibland ser man inte de skador som skett på ekosystemen, på grund av att skadorna skedde långt före vår egen tid. I Mellanbygden fanns det exempelvis förut gott om ål. Och inte bara det. De många små kustmynnande vattendragen var i själva verket myllrande av många olika fiskarter, på grund […]

Continue reading...

Kan vi sköta odlingsjorden?


Det var intressant att läsa i tidskriften Science att tidigare civilisationers fall troligen berott på att jordens bördighet successivt minskade, till dess att jordarna var urlakade och ”trötta”. Gäller det också oss?  Dvs, urlakar också vi våra jordar? Ja, säger författarna. Och den som är observant kan se det med […]

Continue reading...

Bäckar som börjar flöda i öknen


Här nedan är en fascinerande film om hur människan kan återskapa grönskade levande landskap, till och med i öknar! Resultatet är liknande som med planerad betesdrift i savanner (se denna lika fascinerande film). Berör detta också oss i Sverige? Ja, i högsta grad. Vi bör absolut stödja restaurering av ekosystem […]

Continue reading...

Betesdjur stoppar jordflykten


Jordflykt och ökenspridning på världens grässlätter är oroväckande skeenden som gör att floder torkar ut, matproduktionen minskar och koldioxidhalten i atmosfären ökar. Därför var det intressant att höra att öknarna på de forna grässlätterna kan fås att grönska igen, inte genom att minska betestrycket, utan tvärt om att öka betestrycket, […]

Continue reading...

Mäta pH


Att känna till koncentrationen av aktiva vätejoner (pH) i ett vatten är bra, men att mäta är inte tvärenkelt. Så här skulle man kunna sammanfatta saken: pH-mätaren är av mindre betydelse än pH-elektroden. Och elektroden är av mindre betydelse än utföraren. Man kan också säga så här: en god musiker […]

Continue reading...