Är mänskligheten på väg mot game over? Nej, troligen inte.

För den som lyckats skaka av sig de så kallade “klimatförnekarnas” vetenskapsförvrängning (här är en manual för den som ännu inte lyckats), öppnar sig inte sällan en ny värld av insikter, inklusive hotfulla framtidsutsikter. Ja, en hel värld är det, som är nästan lika svår att navigera genom som klimatförnekarnas värld. Mitt syfte med detta inlägg är inte att systematisera den världen, utan främst att sätta upp en liten varningsflagga för vad som finns i ett av hörnen: nämligen så kallade klimatalarmister, vars budskap är att mänskligheten går mot game over väldigt snart. En av frontfigurerna är en vältalig och meriterad professor, som på senare tid fått stort genomslag för sina övertygande resonemang om NTE (Near Term Extinction). Men, men, men, allt tyder på att han har hamnat på villovägar, vilket på ett bra sätt presenteras i en välgjord sändning från the radio ecoshock show. Lyssna gärna på den sändningen om du har råkat bli klimatalarmist!

OBS! Bara för att jag inte är alarmist, är jag inte heller klimatförnekare. Nej, långt ifrån, utan snarare då en vanlig forskartyp, som ser ganska stora risker för framtida generationer på grund av klimatförändringar, resursbrister m.m. Att den globala populationen av människor inom så där ett par hundra år kan vara tillbaka på en miljard, eller ännu mindre, är faktiskt en rimlig prognos även om världen bara blir en aning svårare att uppehålla sig i.