Hur man upprätthåller livet på planeten

Att värna livet på jorden är inte svårare än att agera utifrån fyra enkla “systemvillkor”:

  1. Förhindra koncentrationsökning av ämnen från berggrunden i naturen.
  2. Förhindra koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion i naturen.
  3. Förhindra undanträngning av natur med fysiska metoder.
  4. Tillgodose alla människors basbehov.

I princip behöver man inte veta mer. Det viktiga är istället omsätta teorin i praktik. Dvs att var och en agerar utifrån dessa villkor. Rent konkret handlar det om att t.ex använda förnyelsebara resurser, hushålla med resurser, värna planetens biologiska produktionsförmåga (behålla och skapa livskraftiga ekosystem), och att värna människan.

Tänket bakom systemvillkoren kommer från ett gediget samarbete mellan forskare världen över. En utförligare beskrivning finns Karl-Henrik Robérts moderna klassiker “Den Naturliga Utmaningen” (som rekommenderas som fördjupning kring principerna för ett uthålligt samhälle, samt också är en bra bok för att få inblick i 1990-talets omfattande optimism kring att kunna lösa miljöproblemen).