System-design för gynnande av både människan och naturen

Under våren 2015 deltar jag i en internationell kurs i systemanalys och systemdesign, som bygger på följande etiska grund:

  • att det är avgörande att ta hand om både jorden och människan, samt att därtill främja människans inbyggda intelligens i konsten att skapa överskott.

Kursen leds av Geoff Lawton som är en av de främsta i världen när det gäller att designa hållbara ”human-inkluderande” ekosystem: han har verkligen ett imponerande CV, med ett stort antal exempel på lyckade projekt bakom sig. Systemen som han designat skapar nu vinst i allt från degraderade ökenområden till bitande arktiska klimat. Mina kurskamrater kommer från nästan alla världsdelar och diskussionen är livlig i de olika forum som kursen erbjuder.

Systemtänkandet som jag nu fördjupar mig, marknadsförs som ”permakultur”, vilket av många utomstående uppfattas som en uppsättning odlingstekniker för trädgårdsmästare. Denna bild av permakultur stämmer dock inte. Permakulture ska i stället ses som ett ramverk för att få olika delar av ett system – i princip vilket human-system som helst – att fungera effektivt tillsammans. Permakultur riktar sig därför till alla aktörer/entreprenörer som utan skygglappar vill vara väl förberedda när de system som vi hittills varit beroende av i Västvärlden, inte längre fungerar. Våra nuvarande samhällen är ju nämligen ännu mycket starkt beroende av ändliga resurser – och därmed per definition icke-hållbara. Frågan är inte om vi måste förändra våra system, utan när.

Kursen avslutas i Maj, så framåt sommaren kommer jag av allt att döma att vara redo att använda mina design-kunskaper för att föreslå system för kunder. Jag tror att både institutioner och företag, samt även privatpersoner kan ha stor nytta av att se över hur systemen egentligen fungerar. Och som sagt: det handlar alltså inte om en viss teknik för trädgårdsskötsel, eller att återskapa jungfruliga naturmiljöer, eller något liknande. Istället handlar det om att sätta människan i centrum av ett hållbart och designat system, med starkt fokus på att det måste fungera på samma sätt som ett ekosystem (och det är mycket bra, eftersom ett ekosystem är så nära en ”perpetum mobile” som vi någonsin kan komma).