Verksamhet och kontakt

År 2010 tog jag doktorsexamen i naturgeografi. Allt sedan dess har jag jobbat som “frilansande” naturgeograf med uppdrag kopplade till såväl forskning och utbildning, som förvaltning och näringsliv.

Att jobba som naturgeograf handlar för mig främst om att erbjuda kunskap om naturen ur ett helhetsperspektiv. Sådan kunskap är universell och användbar för såväl enskilda människor som de stora institutionerna. Landskap och ekosystem formar både den enskilda människan och samhället – vilket blir särskilt uppenbart när vi tittar på de lite längre tidsperspektiven. Människans icke-förhandlingsbara behov av ”natur” är dessutom en ständigt aktuell fråga, eftersom både samhället och naturen är i ständig förändring.