sur sulfatjord

Kunskapen kring sura sulfatjordar har under 2017 sammanfattats i två rapporter som jag varit huvudansvarig för. Uppdraget att skriva dessa kom från Länsstyrelsen i Västerbotten (länkar finns här)