Bäckar som börjar flöda i öknen

Här nedan är en fascinerande film om hur människan kan återskapa grönskade levande landskap, till och med i öknar! Resultatet är liknande som med planerad betesdrift i savanner (se denna lika fascinerande film).

Berör detta också oss i Sverige? Ja, i högsta grad. Vi bör absolut stödja restaurering av ekosystem – för en säkrare världs skull. Vi kan också lära av det sker i andra länder, när vi restaurerar våra egna degraderade ekosystem. För även om vi inte har skapat öknar, finns en hel del annat som vi lämnar efter oss: Exempelvis torrlagda bäckar och sjöar, asfalterade odlingsmarker och förgiftade sjöar och hav. Vi orsakar troligen också en förlust av organiskt material från våra utdikade torvjordar, på liknande sätt som sker i tropikerna. Helt klart finns det människor även i Sverige som bor granne med degraderade ekosystem; vid myrar som inte lägre ger några hjortron, och vid åars som inte lägre har fisk, och nedströms våtmarker som inte längre renar ytvattnet… frågan är bara: vilka sociala och ekonomiska motiv är det som lockar just oss att restaurera våra lokala och globala ekosystem? Vad väljer du? 7000 kr för friskt vatten i ån eller senaste modellen av iPhone?