Kyrksjön

Bygdeåborna hade sjöutsikt fram till början av 1800-talet. Och när Storbäcken har ovanligt högt flöde återtar den torrlagda sjön – Kyrksjön – delar av sina tidigare marker. (foto av Jan Åberg den 27 april 2012)

I Bygdeå kallas Storbäcken för Kanalen. Kanalen genom Kyrksjön grävdes på 1800-talet, och i höjd med Bygdeås sydligaste delar vid Berget låg sjöutloppet. Där finns tydliga spår av hur bergklacken i sjöutloppet har sprängts bort.

Kyrksjön avsnördes från havet troligen redan i slutet av 1500-talet och hann vara en sjö i ca 200 år innan man började utdikningen. Vid tiden för Bygdeå kyrkas uppförande på 1400-talet åkte man båt från havet och upp till kyrkan, men på 1700-talet kunde man bara ta sig till Dalkarlså by.

 

Utsnitt av karta från år 1761 som visar att Kyrksjön vid den tiden var en sjö som avsnörts från havet. Lägg också märke till att betesmarkerna vid Kyrksjön medförde de flesta Bygdeåbor hade äkta sjöutsikt på den tiden.

 

Källor:

– landhöjningsmodell över Bygdeå via http://maps2.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html

– kartan via http://historiskakartor.lantmateriet.se/