Årets surstöt blir kanske surare än i fljol

Senaste dagarna har surheten ökat mycket i Dalkarlsån (se ph-sidan).

Jämfört med förra våren är årets surhet vid 5m3/s lika hög som vid 18m3/3 i fjol. Det kan bero på att vintern 2012 hade högre grundvattennivåer och därmed ett surare basflöde, som gör att avrinningsområdet i sin helhet sämre står emot syrorna och utspädningen av buffertkapaciteten.

I fjol inleddes vårflödet den 7 april från ett basflöde om ca 0,4m3/s. I år startade vårflödet 21 dagar tidigare, den 17 mars, från ett ca fyra gånger “basflöde” som var ca 4 gånger surare än i fjol.

Vad som händer härnäst är intressant. Kommer våren av sig, eller smälter snön bort ännu tidigare än i fjol? Försenas islossningen i sjöarna eller kommer den ännu tidigare? Den som lever får se.