Category Archives: varandet

Sulfidjordar behövs


Människans torrläggning av sulfidjordar skapar helt klart svåra vattenproblem lokalt – i värsta fall under flera hundra år – och ger även ett något ökat tillskott av svavel till havet. Men globalt sett är detta svaveltillskott helt försumbart. Sulfidjordar är i själva verket mycket viktiga i det globala biogeokemiska kretsloppet. […]

Continue reading...

Vetenskap om mindfulness


En föreläsning om den vetenskap som påvisar det positiva med att vara i nuet  (”mindful”). (På engelska). Ett av de lättare sätten att vara mera närvarande i nuet (tycker jag iallfall) är att ta sig ut i naturen och ge sig hän i att uppleva den – med dess dofter, […]

Continue reading...

Varför leva i nuet? Och om nuets koppling till naturen.


. Två skäl att vara mer i nuet: 1) Det finns vetenskapliga belägg för att nuet ger frid. Exempelvis visar en nyligen publicerad artikel i tidskriften Science att människan känner sig mer tillfreds när den upplever nuet, än när tankarna flackar iväg. Ett annat exempel är hjärnforskaren Dr Jill Bolte […]

Continue reading...

Sanningen om ”The force”


En verkligen intressant historia om hur en hjärnforskare upptäckte livets storhet!

Continue reading...

Naturen och själens stillhet


Att komma bort från civilisationens brus ger människan en chans att höra de små, små viskningarna – de detaljer om sin varelse som inte är oväsentliga. Jag skulle kunna skriva mycket om just detta, men nöjer mig här med att konstatera att stillheten i naturen har använts för att underlätta […]

Continue reading...

Den perfekta föräldern är: – sig själv


Steven D. Levitt och Steven J. Dubner analyserar frågan om hur man blir den perfekta föräldern och konstaterar följande, apropå föräldrars tendens att aktivt styra barnens utveckling genom olika uppfostringstekniker: ”Sanningen är att sådan [uppfostrings-] teknik verkar vara starkt överskattad” De menar att det istället spelar stor vad föräldrarna är, […]

Continue reading...

Vit magi


Jag kan inte låta bli att ryckas med av magins fantastiska möjligheter i (barn) böcker som om t.ex. Harry Potter och Septimus Heap (för att nämna några). Jag skulle nog gärna prova på att ha en egen drake, en flygande båt, eller varför inte en allmänt god förmåga att veta […]

Continue reading...

Varats paradox – min personliga reflektion


En glimt av världens ungdom eller bara skymt av en annan del av oändligheten? Avståndet till vissa av objekten i bilden beräknas vara mer än 10miljarder ljusår. Det är inte heller osannolikt att något av ljuset kommer från tiden strax efter att universum började existera i sin nuvarande rum-tid. ”Hubble […]

Continue reading...