Varför leva i nuet? Och om nuets koppling till naturen.

.

Två skäl att vara mer i nuet:

1) Det finns vetenskapliga belägg för att nuet ger frid. Exempelvis visar en nyligen publicerad artikel i tidskriften Science att människan känner sig mer tillfreds när den upplever nuet, än när tankarna flackar iväg. Ett annat exempel är hjärnforskaren Dr Jill Bolte Taylors egna upplevelse av den kraft och frid som frigörs när de egna tankarna kopplas bort. Hennes upplevelse baseras på att delar av hennes vänstra hjärnhalva – som bland annat stod för funktionen att låta tankarna flacka iväg – slutade fungera. (läs hennes bok “Min Stroke”, se en föreläsning av Dr Jill Bolte Taylor, eller lyssna på fyra intressanta intervjuer med henne)

2) Det finns en lång andlig tradition inom de flesta religioner, som vilar på att tankarna (sinnet) måste stillas för att människan ska kunna finna “Gud”, “Nirvana” och liknande. Genom att traditionen är så pass utbredd – oberoende av religion – är det mycket rimligt att anta att den faktiskt har en saklig grund.

.

Hur kan jag vara närvarande i nuet?

Det kräver viss inlärning. Och ska inte förväxlas med att “leva i nuet och strunta i konsekvenserna”. En bok kan därför vara en bra start. Själv tilltalas jag av boken “Lev livet fullt ut i praktiken” av Eckhart Tolle. Den är kortfattad, avstressande och insiktsfull, och frånkopplad från dogma och pekpinnar. Men det finns säkert flera andra böcker inom genren “mindfulness” som funkar lika bra eller ännu bättre.

.

Nuet och naturen

I skog och mark dominerar sinnesintryck som hanteras med spontan uppmärksamhet, vilket gör att det är extra lätt att i naturen känna sig fullt närvarande i nuet. Mer om detta skriver exempelvis naturvårdsverket i sin skrift “Naturen som kraftkälla“.