Naturen och själens stillhet

Att komma bort från civilisationens brus ger människan en chans att höra de små, små viskningarna – de detaljer om sin varelse som inte är oväsentliga. Jag skulle kunna skriva mycket om just detta, men nöjer mig här med att konstatera att stillheten i naturen har använts för att underlätta meditation och bön i de flesta av världens religioner, och att naturvistelse numera också har en vetenskapligt bevisat positiv effekt på människan.

Uppmärksamma gärna den kraftfulla tystnad som fortfarande finns på vissa håll i vårt land. Ta på dig varma kläder, ta med en bit mat och åk ut och upplev tystnaden med din fulla närvaro!

Förutsättningar: ta en karta och välj ett obebott område där avståndet till närmaste stora väg eller järnväg är 3-4km. Sök gärna upp en sjö, myr eller hyggeskant, så att du har skog i ryggen och utsikt mot ett landskap eller en horisont. Gör det bekvämt, var närvarande, och börja lyssna!

(PS. en Sverigekarta som visar områden som har stor potential för tystnad kommer förhoppningsvis inom kort på denna sida)