Strunta i naturen?

Varför kosta på sig naturvård? Spara skalbaggar och svamp och göra reservat?

Mitt svar: Människan behöver många av planetens ekosystemtjänster. T.ex. rent vatten, frisk luft, och giftfri mat för att nämna några saker som ekosystemen fixar. Biologisk mångfald är en garanti för att det finns flera “hjärtan” som slår för oss. När planeten förlorar biologisk mångfald, försvinner ett hjärta här och där. Och det är klart att förlusten av ett hjärta inte gör så stor skada om det finns 10 andra att välja på. Men eftersom människan tyvärr försämrar den biologiska mångfalden – ganska rejält – mest hela tiden, borde nog den inte dör av det, kunna kosta på sig att rädda sina hjärtan, eller kanske till och med skapa några nya. Med andra ord: arbeta med naturvård!