Trenden har vänt

Från och med i går har surtsöten avtagit (se pH-kemin), vilket kan innebära att pH snart når över 5 och blir mera fiskvänligt. Inga fiskar har ännu vandrat upp i projektets ryssjor, men fortsätter pH-ökningen så finns chansen.