Skäl att bo

 • Tillräckligt ljusa sommarnätter för att varje år kunna uppleva veckor utan mörker
 • Så pass ljusa vintrar att solen faktiskt går upp varje dag
 • Vintrar med snö, pulka, skidor, snökojor och snögubbar
 • Lagom varm sommar och lagom kall vinter
 • Nästan ändlösa bärmarker för hjortron, lingon, blåbär, vildhallon och tranbär
 • Tillsynes ändlösa skogar (eftersom skogsslätten är många kvadratmil)
 • Norrsken och oförstörda stjärnhimlar
 • Älgar, rådjur, björn, lo m.fl.
 • Flyttfåglar
 • Bottenviken
 • Vårbäckar
 • Höstisar

Kanske är det så att den Västerbottniska kustslätten välkomnar (och kanske även fostrar) invånare som är mångkunniga och blir erfarna av att anpassa sig till förändringar – inte bara i naturen utan också i livet.