Koppla tabeller dynamiskt

För att koppla ihop data från olika tabeller i kalkylblad (i t.ex. openoffice, gnumeric eller excel) använder jag oftast funktionerna INDEX och PASSA (MATCH)(se bild).

För att koppling ska kunna ske krävs exakt samma ID i båda tabellerna. Detta är särskilt viktigt att kontrollera om ID är ett datumformaterat löpnummer. Om det t.ex. i båda tabellena anges 00:00 som ID, kan i värsta fall numret som ligger bakom vara 0.0000 i ena tabellen och 0.0000001 i den andra och då kan inte tabellkopplingen ske.

Frånmatrisen behöver inte vara sorterad för att kopplingen ska kunna ske, men något att komma ihåg är att tomma celler returneras som noll. Har man data med tomma celler kan det därför vara bra att fylla dem med -9999 eller liknande (som sedan tas bort i den efterföljande analysen, med funktionen sök “-9999” och ersätt med “”).