Kategoriarkiv: Okategoriserade

Årets surstöt blir kanske surare än i fljol

Senaste dagarna har surheten ökat mycket i Dalkarlsån (se ph-sidan).

Jämfört med förra våren är årets surhet vid 5m3/s lika hög som vid 18m3/3 i fjol. Det kan bero på att vintern 2012 hade högre grundvattennivåer och därmed ett surare basflöde, som gör att avrinningsområdet i sin helhet sämre står emot syrorna och utspädningen av buffertkapaciteten.

I fjol inleddes vårflödet den 7 april från ett basflöde om ca 0,4m3/s. I år startade vårflödet 21 dagar tidigare, den 17 mars, från ett ca fyra gånger “basflöde” som var ca 4 gånger surare än i fjol.

Vad som händer härnäst är intressant. Kommer våren av sig, eller smälter snön bort ännu tidigare än i fjol? Försenas islossningen i sjöarna eller kommer den ännu tidigare? Den som lever får se.

Vilken kamera? – spelar inte så stor roll!

>Bara en liten påminnelse till alla som tycker sig behöva en bättre kamera för att skapa bättre bilder. Visst behövs en kamera, men märke, antalet megapixlar osv är i de flesta fall av underordnad betydelse för den som vill skapa god fotokonst. Det som istället verkligen betyder något är förmågan att veta hur kameran ska ställas in och riktas för att fånga de olika uttryck som finns i just ditt huvud när du ser världen. “Your camera doesn’t matter” har jag hört av fler än en duktigt fotograf: bland naturfotografer finns t.ex. Darwin Wiggett som ännu inte hittat någon kamera som gör honom till en bättre fotograf. Även naturfotografen Bruce Percy, betonar just att “Your camera doesn’t matter“.

Kameratestaren Ken Rockwell har också en sida med titeln “Your camera doesn’t matter”. Han resonerar ungefär så här: kameran betyder nästan ingenting eftersom det är allt det andra som har störst påverkan på resultatet. Börja därför med att lära dig utrustningen tills du kan den utan och innan och köp sällan nytt så att du slipper ödsla tid på att lära dig en ny kamera. Sedan är det bara att träna på det väsentliga, nämligen förmågan att se:

“…because it’s entirely an artist’s eye, patience and skill that makes an image and not his tools” (Ken Rockwell)

Att kameran har liten betydelse visar t.ex. gallerierna på följande länkar:

Wilson Tsoi – med kompaktkamera
Chase Jarvis – med mobilkamera

Därmed – dags att sluta surfa, ta fram kameran och börja se!

Koppla tabeller dynamiskt

För att koppla ihop data från olika tabeller i kalkylblad (i t.ex. openoffice, gnumeric eller excel) använder jag oftast funktionerna INDEX och PASSA (MATCH)(se bild).

För att koppling ska kunna ske krävs exakt samma ID i båda tabellerna. Detta är särskilt viktigt att kontrollera om ID är ett datumformaterat löpnummer. Om det t.ex. i båda tabellena anges 00:00 som ID, kan i värsta fall numret som ligger bakom vara 0.0000 i ena tabellen och 0.0000001 i den andra och då kan inte tabellkopplingen ske.

Frånmatrisen behöver inte vara sorterad för att kopplingen ska kunna ske, men något att komma ihåg är att tomma celler returneras som noll. Har man data med tomma celler kan det därför vara bra att fylla dem med -9999 eller liknande (som sedan tas bort i den efterföljande analysen, med funktionen sök “-9999” och ersätt med “”).