pH 6,53

Dalkarlsåprojektets första pH-mätning den 3 mars visade ett pH på 6,53 vid åbron i Yttre Åkulla. Värdet indikerar att ån mest innehöll mineralrikt grundvatten. Mätningen gjordes med automatisk temperaturkorrigering och direkt i vattnet (insitu) för att undvika de fel som kan uppstå när vattnet transporteras till ett laboratorium. Mätaren (HI-8424) var kalibrerad med certifierade standardvätskor strax före mätning.

Inom loppet av några månader kommer Dalkarlsåns vatten att bli någonstans mellan 10-100 gånger surare. Tidpunkten och styrkan för denna vårliga “surstöt” kommer att avgöra fiskarnas repoduktionsframgång, samt  – om surstöten blir kraftig – också fiskarnas överlevnad.

Mer om Dalkarlsåns pH-kemi kommer att läggas upp på janaberg.se/dalkarlsan/ph-kemi/