När vänder pH trenden?

I början av april sjönk pH i Dalkarlsån dramatiskt i takt med att vattenflödet steg. Sedan vårflodstoppen omkring den 18 april är sänkningstakten lägre, men fortfarande den 23 april hade trenden inte vänt (dvs pH sjunker ännu med några procent varje dag). Hur lågt kan pH bli och vilka biflöden kommer att bidra till att pH höjs? Svaren på dessa frågor har ingen – ännu efter 80 års av försurning – undersökt. Men kanske vet jag svaret inom några veckor…