Jättarna i Rickleån

Nedströms bruket i Robertsfors rensades aldrig forsarna från de stora blocken. Bumlingen i bild är en av flera jättar i Rickleåns strömmar strax söder om Johanneslund.