Svärmande fjädermyggor

 

Fjärdermyggornas midsommaraftonsdans i Åkulla. Tur för mig att fjädermyggor saknar sugsnabel, och istället för att suga blod i stort sett enbart ägnar sig åt dans, parning och äggläggning.

Bilden visar luftrummet strax ovanför forsnacken vid Åbron i Yttre Åkulla – där jag regelbundet mäter pH (se denna sida).

 

I forskarvärlden är Fjärdermyggorna ständigt aktuella, eftersom de bland annat kan användas som indikatorer för miljö och klimat, både i nutid och dåtid (genom att studera fossilförande sediment). Hittills har det hållits 18 internationella forskarkonferenser om dessa djur!
Mer om “chirrarna” finns att läsa via denna länk,