Monthly Archives: augusti 2012

Påverkas havet av sur sulfatjord?


P4-Västerbotten intervjuade mig igår och ställde frågan om varför vanligt folk ska bry sig om sura sulfajordar. I svaret nämnde jag att sur sulfajord påverkar havet negativt på grund av att metaller löses upp och transporteras till havet. Här kommer en liten fördjupning med referenser till forskningen inom området: Kadmium […]

Continue reading...