Monthly Archives: mars 2011

pH 6,53


Dalkarlsåprojektets första pH-mätning den 3 mars visade ett pH på 6,53 vid åbron i Yttre Åkulla. Värdet indikerar att ån mest innehöll mineralrikt grundvatten. Mätningen gjordes med automatisk temperaturkorrigering och direkt i vattnet (insitu) för att undvika de fel som kan uppstå när vattnet transporteras till ett laboratorium. Mätaren (HI-8424) […]

Continue reading...