Monthly Archives: juli 2008

Vattnets fall på slätten


Forsnacken i Sågforsen, Övre Åkulla. Lämningar från den tidigare dammen syns till vänster i bild. Längre nedströms finns även ett gammalt kvarnschakt och andra kvarnlämningar, samt ett lodrätt vattenfall på ca 2 meter. För vara i dessa trakter är forsens totala fallhöjd mycket hög.

Continue reading...