Förbättra den fysiska vattenmiljön i Dalkarlsån!

Punkterna på kartan nedan hänvisar till platser och sträckor längs Dalkarlsån, inklusive större biflöden, där vattenmiljön kan förbättras för att efterlika ett mer naturligt tillstånd – för bättre fysik – i själva vattenfåran.

  • BLOCK vid stranden kan läggas tillbaka i vattnet så att fler höljor och skyddade miljöer för vattenlivet skapas.
  • VANDRINGSHINDER kan rivas så att fisken kan vandra från och till sjöar och havet.
  • SIDOFÅROR kan öppnas upp, vilket skapar helt nya vattenmiljöer.
  • LEKBOTTNAR för fisk kan återskapas, vilket ökar andelen lekande fiskar och antalet överlevande yngel av bland annat öring.

På kartan finns inte de många småbäckar som ofta har likande problematik. Inte heller finns de 54 sjöar som är sänkta, eller de övriga åtgärder som kan göras för att förbättra vattnets kemiska status. Observera att åtgärderna som krävs ofta kräver tillstånd, eftersom lagen föreskriver det. Grunddata kommer från Länsstyrelsens inventering som genomfördes år 2009.

Klicka på punkter eller linjer för att ta reda på vilken typ av objekt som kan åtgärdas. Upplösningen är mycket hög så “zooma” gärna in ordentligt i kartan för att se detaljerna. Inventeringen har inte bedömt hur lätt eller hur svår åtgärden är i praktiken, men många åtgärder är helt klart genomförbara med relativt enkla medel.

[map kml=http://dl.dropbox.com/u/5630584/dalkarlsan12.kml style=”width:450px; height:450px; border:1px solid gray; margin-left:20px; float:left;”]