Rapport om Dalkarlsån klar

Läs gärna den färska rapporten: “Dalkarlsån – fiskdöd, fiskliv och vattenvård”.

I korthet handlar rapporten om en Västerbottnisk kustmynnande å, som har “dött” flera gånger i historien, kopplat till torrläggning av sjöar och blöta marker. Men ån har också levt upp flera gånger.  På 1980-talet var läget troligen värst, med nästan total utslagning av fiskarterna i övre loppen av huvudfåran. Vattnet visar ännu år 2011 pH-värden under 4,5, vilket är surt. Men förbryllande nog har artrikedom av fiskar i huvudfåran ökat stort de senaste åren. 2010-2011 fanns 13 arter i huvudfåran.