Publikationer / Publications

på gång : populärvetenskap : doktorsavhandling (pdf) : vetenskapliga artiklar
forskarutbildningsuppsatser (pdf) : rapporter (pdf)

På gång / In progress

”Vattenblad” för Mellanbygdens sju huvudavrinningsområden. Avslut december 2015.

Konsekvensanalys av teoretiska nivåhöjningar i 4 st sänkta sjöar i Mellanbygden. Analysen baseras på den nya nationella höjdmodellen. Urvalet görs av kommunerna.

Strategidokument för Västerbottens och Norrbottens länsstyrelsers arbete med sura sulfatjordar

Arbetsrapport för Länsstyrelsens arbete med kartläggning av sura sulfatjordar

Certifikat i permakultur-design (beräknat klart i juni 2015).

Populärvetenskap / Popular science

Åberg J. 2013. Naturguide för Lögdeälvens tempelled (engelsk och svensk version, samt tillhörande webbkarta)

Åberg J. 2014. Risken med ändliga resurser. Tidskriften markkontakt nr 4 2014

Åberg J. 2014. Torvbrytning eller torvskörd? Tidskriften markkontakt nr 4 2014

Åberg J. 2013. Utflyktsmål i Västerbotten. Drakryggen. Lögdeälvens HK-delta. Gungande flyttblocket. Tidskriften markkontakt nr 2 2013.

Åberg J 2012. Pegmatiten i Robertsfors. Tidskriften markkontakt nr 2 2012.

Åberg J. 2011. Grundvattenuttaget höjer världshavet. Tidskriften markkontakt nr 3 2011.

Åberg, J. 2011. Sulfidjord – en Västerbottnisk angelägenhet som bör hållas blöt. ”Prepress”-version av kommande artikel i tidskriften Markkontakt.

Åberg, J. 2010. Järnmalmsfyndigheten i Liljabäck del 2 (bildreportage). Tidskrift för Västerbottens amatörgeologer, nr 2 2010.

Åberg, J. 2010. Järnmalmen i byn Liljabäck vid Östra Dalkarlsån i Robertsfors kommun. Tidskrift för Västerbottens amatörgeologer, nr 1 2010.

Åberg, J. 2010. Medelsvensken som en tjärn. Tidskriften markkontakt nr 2 2010.

Åberg, J. 2010. Om det verkliga antalet sjöar i Sverige – fler än vad SMHI vill räkna?. ”Prepress”-version av artikel i Tidskriften markkontakt 2010.

Rapporter / Reports (pdf)

Åberg J. 2013. Screening av sura sulfatjordar i Västerbotten – Inledande provtagning år 2013. Arbetsrapport för Länsstyrelsens fortsatta kartläggning och arbete med sura sulfatjordar.

Åberg J. 2012. Högforsån. En arbetsrapport för projektet FLISIK, med förslag på åtgärder för att minska belastningen från sura sulfatjordar.

Åberg J. 2012. Dalkarlsån – fiskdöd, fiskliv och vattenvård.

Åberg J. 2003. Grundvatten i Västerbottens län – miljökvalitet i 42 kommunala vattentäkter. Meddelande 2:2003, Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Åberg J. 2001. Föroreningar i mark – transport och spridningsbegränsande processer. D-uppsats vid BMG/naturgeografi, Umeå universitet.

Konferensbidrag (urval)

Meddverkan i poster om Sura sulfatjordar, i samarbete med personal från SGU. Vid den 20:e internationella jordkonferensen i Jeju, Korea, 2014.

Medverkan i poster om Sura sulfatjordar, i samarbete med personal från SGU. Vid 7:e internationella sulfatjordskonferensen i Vasa, Finland, 2012.

Doktorsavhandling / PhD thesis

Åberg J., 2009. Production and emission of CO2 in two unproductive lakes in northern Sweden. EMG, Umeå universitet. (länken går till avhandlingens post i universitetsbibliotekens publiceringsdatabas. Fulltext för ”kappan”, samt även abstract för de fyra delarbetena kan läsas på denna sida).

Vetenskapliga artiklar / Articles (refereegranskade / peer reviewed)

(Tyvärr är artiklarna här nedan inte tillgängliga som pdf på denna sida, eftersom de olika tidskrifterna äger upphovsrätten; länkarna går till fritt tillgängliga sammanfattningar.

Åberg J. and Wallin M. (2014). Evaluating a fast headspace method for measuring DIC and subsequent calculation of pCO2 in freshwater systems.
Inland Waters (2014) 4, pp. 157-166 DOI: 10.5268/IW-4.2.694

MacIntyre, S., A. Jonsson, M. Jansson, J. Åberg, D. E. Turney, and S. D. Miller (2010)
Buoyancy flux, turbulence, and the gas transfer coefficient in a stratified lake,
Geophysical Research Letters., 37, L24604, doi:10.1029/2010GL044164.

Åberg, J., M. Jansson, and A. Jonsson (2010)
Importance of water temperature and thermal stratification dynamics for temporal variation of surface water CO2 in a boreal lake
Journal of Geophysical Research, 115, G02024, doi:10.1029/2009JG001085.

Jonsson A, Åberg J, Lindroth A, and Jansson M (2008)
Gas transfer rate and CO2 flux between an unproductive lake and the atmosphere in northern Sweden
Journal of Geophysical Research, 113, G04006

Jonsson A, Åberg J. and Jansson M (2007)
Variations in pCO2 during summer in the surface water of an unproductive lake in northern Sweden
Tellus B 2007 59(5): 797-803

Jonsson A., Ström L., Åberg J. (2007)
Composition and variations in the occurrence of dissolved free simple organic compounds of an unproductive lake ecosystem in northern Sweden
Biogeochemistry 2007 82 153-163

Åberg J. Jansson M. Karlsson J. Nääs J. and Jonsson A. (2007)
Pelagic and benthic net production of dissolved inorganic carbon in an unproductive subarctic lake
Freshwater Biology 2007 52 549-560

Åberg J. Jansson M. Jonsson A. (2005)
Contributions of internal and external sources to the CO2 emission from a subarctic lake
Verh. Internat. Verein. Limnol. 2005 29 577-579

Åberg J. Bergström A-K. Algesten G. Söderback K. and Jansson M. (2004)
A comparison of the carbon balances of a natural lake (L. Örträsket) and a hydroelectric reservoir (L. Skinnmuddselet) in northern Sweden
Water Research 2004 38 531-538

Forskarutbildningsuppsatser / Research essays (pdf)

Åberg J. 2007. Eddy covariance – teori och användning med fokus på sjöar (kortfattat om EC och sjöar). Forskarutbildningsuppsats. EMG/Umeå universitet.

Åberg J. 2005. Mineralization of organic carbon in northern lakes. Forskarutbildningsuppsats. EMG/Umeå universitet.