pH-kemi

Att Dalkarlsån i Yttre Åkulla ibland är rejält sur redovisas i rapporten om Dalkarlsån. Ändå har det påträffats mörtyngel på platsen både 2010 och 2011. Under 2012 gick det upp mört från havet till Dalkarlsån, men reproduktionen funkade troligen inte, åtminstone i Åkulla där jag varken såg stim av mört- eller abborryngel.

Jämfört med majoriteten av alla vatten i Sverige är Dalkarlsåns vatten mycket, mycket mörkt. Den största källorna av färg uppstår när humusrika biflöden möter hotspots av sura sulfatjordar. Färgtalen kan i sådana områden kan överstiga 1000 mg Pt/l. Ganska likt starkt te (se även bilden på vattnet från Högforsån). Högsta uppmätta färgtalet i Dalkarlsåns huvudfåra är 620 mg Pt/l (mätningen gjordes den 22 sept 2004 av Robertsfors kommun vid den årliga mätningen i Dalkarlsån nedströms Bygdeås reningsverk).

MÄTNINGARNA HAR NU ÅTERUPPTAGITS, diagram kommer framöver!

2017-03-08 vid åbron i Yttre Åkulla (OBS! rådata):
pH 6,5

konduktivitet: 3,7 mS/m
färg: 250 mg Pt/l

 

I Dalkarlsåns avrinningsområde var Högforsån det suraste större biflödet år 2011. Strax uppströms Högforsåns möte med Västra Dalkarlsån låg pH  omkring 4,3 under högflödet, vilket var 4 gånger surare än det vatten på omkring pH 4,9 som Västra och Östra Dalkarlsån bidrog med till huvudfåran. Det näst suraste större biflödet var Östra Dalkarlsån uppströms Ytterklintfäboda, med pH ner mot 4,6. Storbäcken hade i likhet med Västra och Östra Dalkarlsån också ungefär pH 4,9 vid sitt inflöde i huvudfåran av Dalkarlsån.

Ser man till de mindre biflödena till Dalkarlsån har tre riktigt sura vatten påträffats: Dismyrsjöns sjösänkningskanal med pH 4,16, Västervikssjöns sjösänkningskanal med pH 4,18 och Vänforsbäcken i Kvarnfors, med pH 4,2.

 

7 Responses so far.

  1. […] Mer om Dalkarlsåns pH-kemi kommer att läggas upp på janaberg.se/dalkarlsan/ph-kemi/ […]

  2. […] och med i går har surtsöten avtagit (se pH-kemin), vilket kan innebära att pH snart når över 5 och blir mera fiskvänligt. Inga fiskar har ännu […]

  3. […] Senaste dagarna har surheten ökat mycket i Dalkarlsån (se ph-sidan). […]

  4. FLISIK skriver:

    […] (Jan Åberg) Senaste dagarna har surheten ökat mycket i Dalkarlsån och ligger nu på ca 4,9 i huvudfåran och 4,3 i Högforsån. (se denna sida: Dalkarlsån/pH […]

  5. […] Bilden visar luftrummet strax ovanför forsnacken vid Åbron i Yttre Åkulla – där jag regelbundet mäter pH (se denna sida). […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *