Category Archives: Okategoriserade

Årets surstöt blir kanske surare än i fljol


Senaste dagarna har surheten ökat mycket i Dalkarlsån (se ph-sidan). Jämfört med förra våren är årets surhet vid 5m3/s lika hög som vid 18m3/3 i fjol. Det kan bero på att vintern 2012 hade högre grundvattennivåer och därmed ett surare basflöde, som gör att avrinningsområdet i sin helhet sämre står […]

Continue reading...

Årets kraftigaste surstöt just nu


Läs mer om surstöten och följ utvecklingen på http://janaberg.se/dalkarlsan/ph-kemi Inom Högforsån finns just nu tillflöden med pH ner mot 3,7.

Continue reading...

Vilken kamera? – spelar inte så stor roll!


>Bara en liten påminnelse till alla som tycker sig behöva en bättre kamera för att skapa bättre bilder. Visst behövs en kamera, men märke, antalet megapixlar osv är i de flesta fall av underordnad betydelse för den som vill skapa god fotokonst. Det som istället verkligen betyder något är förmågan […]

Continue reading...

Koppla tabeller dynamiskt


För att koppla ihop data från olika tabeller i kalkylblad (i t.ex. openoffice, gnumeric eller excel) använder jag oftast funktionerna INDEX och PASSA (MATCH)(se bild). För att koppling ska kunna ske krävs exakt samma ID i båda tabellerna. Detta är särskilt viktigt att kontrollera om ID är ett datumformaterat löpnummer. […]

Continue reading...