Category Archives: naturvård

Sveriges suraste sjö – Blåmissusjön


Blåmissusjön – Sveriges suraste sjö är sur på grund av sulfatjordsdikning. Bild från Länsstyrelsens hemsida*   Blåmissusjön nära E4:an vid Rånefjärden i Norrbotten (WGS84:  65.884449, 22.395636) har utnämnts till Sveriges suraste sjö, med pH som sägs gå ner mot 3. Troligen är denna förstaplats rätt nära sanningen – även om […]

Continue reading...

Kan den utrotningshotade ålen måhända bo hos oss?


Ibland ser man inte de skador som skett på ekosystemen, på grund av att skadorna skedde långt före vår egen tid. I Mellanbygden fanns det exempelvis förut gott om ål. Och inte bara det. De många små kustmynnande vattendragen var i själva verket myllrande av många olika fiskarter, på grund […]

Continue reading...

Bäckar som börjar flöda i öknen


Här nedan är en fascinerande film om hur människan kan återskapa grönskade levande landskap, till och med i öknar! Resultatet är liknande som med planerad betesdrift i savanner (se denna lika fascinerande film). Berör detta också oss i Sverige? Ja, i högsta grad. Vi bör absolut stödja restaurering av ekosystem […]

Continue reading...

Betesdjur stoppar jordflykten


Jordflykt och ökenspridning på världens grässlätter är oroväckande skeenden som gör att floder torkar ut, matproduktionen minskar och koldioxidhalten i atmosfären ökar. Därför var det intressant att höra att öknarna på de forna grässlätterna kan fås att grönska igen, inte genom att minska betestrycket, utan tvärt om att öka betestrycket, […]

Continue reading...

Påverkas havet av sur sulfatjord?


P4-Västerbotten intervjuade mig igår och ställde frågan om varför vanligt folk ska bry sig om sura sulfajordar. I svaret nämnde jag att sur sulfajord påverkar havet negativt på grund av att metaller löses upp och transporteras till havet. Här kommer en liten fördjupning med referenser till forskningen inom området: Kadmium […]

Continue reading...

Rapport om Dalkarlsån klar


Läs gärna den färska rapporten: ”Dalkarlsån – fiskdöd, fiskliv och vattenvård”. I korthet handlar rapporten om en Västerbottnisk kustmynnande å, som har ”dött” flera gånger i historien, kopplat till torrläggning av sjöar och blöta marker. Men ån har också levt upp flera gånger.  På 1980-talet var läget troligen värst, med […]

Continue reading...

Sulfidjordar behövs


Människans torrläggning av sulfidjordar skapar helt klart svåra vattenproblem lokalt – i värsta fall under flera hundra år – och ger även ett något ökat tillskott av svavel till havet. Men globalt sett är detta svaveltillskott helt försumbart. Sulfidjordar är i själva verket mycket viktiga i det globala biogeokemiska kretsloppet. […]

Continue reading...

Långtidsprognoser för klimatet


Den internationella klimatpanelen IPCC gör egentligen superkorta prognoser. Hundra år framåt är inte ens en blinkning med geologiska mått mätt. Flera viktiga system som styr biosfären behöver mycket längre att reagera märkbart, och på samma sätt är sådana system också svåra att styra tillbaka när de väl har börjat förändras. […]

Continue reading...

Mer om Högforsån


Jag är nu med och utreder varför Högforsån är så sur. Och om det finns något som man kan göra åt saken. (För bakgrundsinformation, se sidan om pH-kemin i Dalkarlsån) Första turen genom avrinningsområdet gav bland annat följande resultat: I bild: Vatten som hämtades den 11 juli 2011, under lågflödet. […]

Continue reading...

Första fångsten vid Flutbäckens utlopp


Idag den 9 maj 2011 var första dagen med fångst i ryssjan:  8 abborrar, 9 mörtar och en gädda. Alla släpptes tillbaka.  

Continue reading...