Category Archives: naturbruk

PDC-certifikat


Från och med 8 juni 2015 innehar jag ett certifikat som Permakultur-designer (ett så kallat PDC-certifikat), vilket i praktiken innebär att jag godkänts för system-analys/design med fokus på permakultur. Min sida på permacultureglobal nås via: http://permacultureglobal.org/users/14975-jan-aberg Kunskaperna kommer inledningsvis att användas för att ge råd till mig själv och min […]

Continue reading...

Sveriges suraste sjö – Blåmissusjön


Blåmissusjön – Sveriges suraste sjö är sur på grund av sulfatjordsdikning. Bild från Länsstyrelsens hemsida*   Blåmissusjön nära E4:an vid Rånefjärden i Norrbotten (WGS84:  65.884449, 22.395636) har utnämnts till Sveriges suraste sjö, med pH som sägs gå ner mot 3. Troligen är denna förstaplats rätt nära sanningen – även om […]

Continue reading...

Kan den utrotningshotade ålen måhända bo hos oss?


Ibland ser man inte de skador som skett på ekosystemen, på grund av att skadorna skedde långt före vår egen tid. I Mellanbygden fanns det exempelvis förut gott om ål. Och inte bara det. De många små kustmynnande vattendragen var i själva verket myllrande av många olika fiskarter, på grund […]

Continue reading...

Kan vi sköta odlingsjorden?


Det var intressant att läsa i tidskriften Science att tidigare civilisationers fall troligen berott på att jordens bördighet successivt minskade, till dess att jordarna var urlakade och ”trötta”. Gäller det också oss?  Dvs, urlakar också vi våra jordar? Ja, säger författarna. Och den som är observant kan se det med […]

Continue reading...

Betesdjur stoppar jordflykten


Jordflykt och ökenspridning på världens grässlätter är oroväckande skeenden som gör att floder torkar ut, matproduktionen minskar och koldioxidhalten i atmosfären ökar. Därför var det intressant att höra att öknarna på de forna grässlätterna kan fås att grönska igen, inte genom att minska betestrycket, utan tvärt om att öka betestrycket, […]

Continue reading...

Påverkas havet av sur sulfatjord?


P4-Västerbotten intervjuade mig igår och ställde frågan om varför vanligt folk ska bry sig om sura sulfajordar. I svaret nämnde jag att sur sulfajord påverkar havet negativt på grund av att metaller löses upp och transporteras till havet. Här kommer en liten fördjupning med referenser till forskningen inom området: Kadmium […]

Continue reading...

Hur man upprätthåller livet på planeten


Att värna livet på jorden är inte svårare än att agera utifrån fyra enkla ”systemvillkor”: Förhindra koncentrationsökning av ämnen från berggrunden i naturen. Förhindra koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion i naturen. Förhindra undanträngning av natur med fysiska metoder. Tillgodose alla människors basbehov. I princip behöver man inte veta mer. […]

Continue reading...

Kött


Jag är numera ganska övertygad om att bra kött är sällsynt. Billigt kött får vi nämligen ofta till priset av en kraftigt försämrad köttkvalitet, jämfört med vad som är möjligt. Här nedan finns två bra källor: http://mjornbygdenslamm.se/img/kott_landskap_holma.pdf – kolla in bilden på hur antioxidanterna i bra kött är mycket mer […]

Continue reading...

Nordsvensk


Macke hade jag förmånen att lära känna under ca 10 år. Starkaste minnet är från den sommarkväll som vi slog hö tillsammans. Med slåttermaskinen eller i djupsnön, då fanns det minsann både kraft och vilja i den hästen.

Continue reading...