Category Archives: nära natur

Kan den utrotningshotade ålen måhända bo hos oss?


Ibland ser man inte de skador som skett på ekosystemen, på grund av att skadorna skedde långt före vår egen tid. I Mellanbygden fanns det exempelvis förut gott om ål. Och inte bara det. De många små kustmynnande vattendragen var i själva verket myllrande av många olika fiskarter, på grund […]

Continue reading...

Kan vi sköta odlingsjorden?


Det var intressant att läsa i tidskriften Science att tidigare civilisationers fall troligen berott på att jordens bördighet successivt minskade, till dess att jordarna var urlakade och ”trötta”. Gäller det också oss?  Dvs, urlakar också vi våra jordar? Ja, säger författarna. Och den som är observant kan se det med […]

Continue reading...

Svärmande fjädermyggor


  Fjärdermyggornas midsommaraftonsdans i Åkulla. Tur för mig att fjädermyggor saknar sugsnabel, och istället för att suga blod i stort sett enbart ägnar sig åt dans, parning och äggläggning. Bilden visar luftrummet strax ovanför forsnacken vid Åbron i Yttre Åkulla – där jag regelbundet mäter pH (se denna sida).   […]

Continue reading...

Fiskvandring i Åkulla


Nu är tiden för abborrarnas och mörtarnas årliga vandring från havet och upp i Dalkarlsån (och eventuellt inom olika områden inom Dalkarlsån). I Yttre Åkulla steg abborrar i slutet av förra veckan (24-27 maj). Jag hoppas också få tag i någon av mörtarna. Förra året lekte de uppströms Yttre Åkulla.

Continue reading...

Kyrksjön


Bygdeåborna hade sjöutsikt fram till början av 1800-talet. Och när Storbäcken har ovanligt högt flöde återtar den torrlagda sjön – Kyrksjön – delar av sina tidigare marker. (foto av Jan Åberg den 27 april 2012) I Bygdeå kallas Storbäcken för Kanalen. Kanalen genom Kyrksjön grävdes på 1800-talet, och i höjd […]

Continue reading...

Midvintersolståndet 2011


Continue reading...

Mer om Högforsån


Jag är nu med och utreder varför Högforsån är så sur. Och om det finns något som man kan göra åt saken. (För bakgrundsinformation, se sidan om pH-kemin i Dalkarlsån) Första turen genom avrinningsområdet gav bland annat följande resultat: I bild: Vatten som hämtades den 11 juli 2011, under lågflödet. […]

Continue reading...

Första fångsten vid Flutbäckens utlopp


Idag den 9 maj 2011 var första dagen med fångst i ryssjan:  8 abborrar, 9 mörtar och en gädda. Alla släpptes tillbaka.  

Continue reading...

Trenden har vänt


Från och med i går har surtsöten avtagit (se pH-kemin), vilket kan innebära att pH snart når över 5 och blir mera fiskvänligt. Inga fiskar har ännu vandrat upp i projektets ryssjor, men fortsätter pH-ökningen så finns chansen.

Continue reading...

Surast hittills: pH 4,16


Jag har nu provtagit 35 biflöden till Dalkarlsån under vårfloden. Högforsån är det i särklass suraste stora biflödet med lägsta pH på 4,29. Utloppet från Dismyrsjön i Valsföboda – i bild nedan – är visserligen mindre, men har det hittills allra lägsta uppmätta pH-värdet (4,16). Detta är hela 40% surare […]

Continue reading...