Category Archives: kulturen

Klimatmötet i Paris


Det känns inte helt lätt att vara vetenskapligt skolad när det i klimatdebatten verkar finnas så mycket som vi måste ”våga tro” på — fast det där som vi förväntas tro på är osannolikt, och inte sällan även förutsätter att vi kommer att kunna bryta mot naturlagarna i framtiden. Systemtänkaren […]

Continue reading...

Är mänskligheten på väg mot game over? Nej, troligen inte.


För den som lyckats skaka av sig de så kallade ”klimatförnekarnas” vetenskapsförvrängning (här är en manual för den som ännu inte lyckats), öppnar sig inte sällan en ny värld av insikter, inklusive hotfulla framtidsutsikter. Ja, en hel värld är det, som är nästan lika svår att navigera genom som klimatförnekarnas […]

Continue reading...

Kan vi sköta odlingsjorden?


Det var intressant att läsa i tidskriften Science att tidigare civilisationers fall troligen berott på att jordens bördighet successivt minskade, till dess att jordarna var urlakade och ”trötta”. Gäller det också oss?  Dvs, urlakar också vi våra jordar? Ja, säger författarna. Och den som är observant kan se det med […]

Continue reading...

Betesdjur stoppar jordflykten


Jordflykt och ökenspridning på världens grässlätter är oroväckande skeenden som gör att floder torkar ut, matproduktionen minskar och koldioxidhalten i atmosfären ökar. Därför var det intressant att höra att öknarna på de forna grässlätterna kan fås att grönska igen, inte genom att minska betestrycket, utan tvärt om att öka betestrycket, […]

Continue reading...

Kyrksjön


Bygdeåborna hade sjöutsikt fram till början av 1800-talet. Och när Storbäcken har ovanligt högt flöde återtar den torrlagda sjön – Kyrksjön – delar av sina tidigare marker. (foto av Jan Åberg den 27 april 2012) I Bygdeå kallas Storbäcken för Kanalen. Kanalen genom Kyrksjön grävdes på 1800-talet, och i höjd […]

Continue reading...

Sanningen om ”The force”


En verkligen intressant historia om hur en hjärnforskare upptäckte livets storhet!

Continue reading...

Hur man upprätthåller livet på planeten


Att värna livet på jorden är inte svårare än att agera utifrån fyra enkla ”systemvillkor”: Förhindra koncentrationsökning av ämnen från berggrunden i naturen. Förhindra koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion i naturen. Förhindra undanträngning av natur med fysiska metoder. Tillgodose alla människors basbehov. I princip behöver man inte veta mer. […]

Continue reading...

Rädda världen del 1


Idéer om hur vi kan skapa en olje-oberoende kultur ges här av Rob Hopkins, en av grundarna till http://transitionculture.org/

Continue reading...

Lyxfällan


I Europa är Svenskar är bland de fattigaste, om man tittar hur mycket pengar som finns på banken. Däremot bland de rikaste om man tittar på boendestandard och prylinnehav. Detta beror främst på att Svenskarna lånar massor av pengar. Min egen generation kan misstänkas vara allra värst fastklibbade i denna […]

Continue reading...

Perspektiv på medelklasslivet


Miniature Earth lindrar kanske lyxproblemem. Och kan kanske även vara en hjälp att börja agera. Sidan ger en kort (några minuter) överblick av mänsklighetens existens. http://www.miniature-earth.com/me_english.htm

Continue reading...