Betesdjur stoppar jordflykten


Jordflykt och ökenspridning på världens grässlätter är oroväckande skeenden som gör att floder torkar ut, matproduktionen minskar och koldioxidhalten i atmosfären ökar. Därför var det intressant att höra att öknarna på de forna grässlätterna kan fås att grönska igen, inte genom att minska betestrycket, utan tvärt om att öka betestrycket, i en planerad betesdrift. Den kritik som har getts mot den specifika metod som presenteras i filmen, är att den har framställts som den enda fungerande, när det i själva verket också finns andra metoder (med betesdjur) som ger liknande positiva effekter. Men det är ju en detalj. Det revolutionerande poängen är hur som helst öknar åter grönskar tack vare större hjordar av betesdjur! Att bäckar och floder kommer tillbaka beror på att beteslandskapet kan ge stor infiltration av regn i förhållande till avdunstning, vilket leder till att grundvattenbildningen ökar.

One Response so far.

  1. […] gång genom så kallad permakultur. Resultatet är liknande som med planerad betesdrift i savanner (se denna lika fascinerande film). Berör det också oss i Sverige? Ja, i högsta grad. Vi bör absolut stödja sådana initiativ […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *