Author Archives: admin

Påverkas havet av sur sulfatjord?


P4-Västerbotten intervjuade mig igår och ställde frågan om varför vanligt folk ska bry sig om sura sulfajordar. I svaret nämnde jag att sur sulfajord påverkar havet negativt på grund av att metaller löses upp och transporteras till havet. Här kommer en liten fördjupning med referenser till forskningen inom området: Kadmium […]

Continue reading...

Svärmande fjädermyggor


  Fjärdermyggornas midsommaraftonsdans i Åkulla. Tur för mig att fjädermyggor saknar sugsnabel, och istället för att suga blod i stort sett enbart ägnar sig åt dans, parning och äggläggning. Bilden visar luftrummet strax ovanför forsnacken vid Åbron i Yttre Åkulla – där jag regelbundet mäter pH (se denna sida).   […]

Continue reading...

Fiskvandring i Åkulla


Nu är tiden för abborrarnas och mörtarnas årliga vandring från havet och upp i Dalkarlsån (och eventuellt inom olika områden inom Dalkarlsån). I Yttre Åkulla steg abborrar i slutet av förra veckan (24-27 maj). Jag hoppas också få tag i någon av mörtarna. Förra året lekte de uppströms Yttre Åkulla.

Continue reading...

Kyrksjön


Bygdeåborna hade sjöutsikt fram till början av 1800-talet. Och när Storbäcken har ovanligt högt flöde återtar den torrlagda sjön – Kyrksjön – delar av sina tidigare marker. (foto av Jan Åberg den 27 april 2012) I Bygdeå kallas Storbäcken för Kanalen. Kanalen genom Kyrksjön grävdes på 1800-talet, och i höjd […]

Continue reading...

Årets surstöt blir kanske surare än i fljol


Senaste dagarna har surheten ökat mycket i Dalkarlsån (se ph-sidan). Jämfört med förra våren är årets surhet vid 5m3/s lika hög som vid 18m3/3 i fjol. Det kan bero på att vintern 2012 hade högre grundvattennivåer och därmed ett surare basflöde, som gör att avrinningsområdet i sin helhet sämre står […]

Continue reading...

Rapport om Dalkarlsån klar


Läs gärna den färska rapporten: ”Dalkarlsån – fiskdöd, fiskliv och vattenvård”. I korthet handlar rapporten om en Västerbottnisk kustmynnande å, som har ”dött” flera gånger i historien, kopplat till torrläggning av sjöar och blöta marker. Men ån har också levt upp flera gånger.  På 1980-talet var läget troligen värst, med […]

Continue reading...

Sulfidjordar behövs


Människans torrläggning av sulfidjordar skapar helt klart svåra vattenproblem lokalt – i värsta fall under flera hundra år – och ger även ett något ökat tillskott av svavel till havet. Men globalt sett är detta svaveltillskott helt försumbart. Sulfidjordar är i själva verket mycket viktiga i det globala biogeokemiska kretsloppet. […]

Continue reading...

Midvintersolståndet 2011


Continue reading...

Långtidsprognoser för klimatet


Den internationella klimatpanelen IPCC gör egentligen superkorta prognoser. Hundra år framåt är inte ens en blinkning med geologiska mått mätt. Flera viktiga system som styr biosfären behöver mycket längre att reagera märkbart, och på samma sätt är sådana system också svåra att styra tillbaka när de väl har börjat förändras. […]

Continue reading...

Årets kraftigaste surstöt just nu


Läs mer om surstöten och följ utvecklingen på http://janaberg.se/dalkarlsan/ph-kemi Inom Högforsån finns just nu tillflöden med pH ner mot 3,7.

Continue reading...