Monthly Archives: mars 2012

Årets surstöt blir kanske surare än i fljol


Senaste dagarna har surheten ökat mycket i Dalkarlsån (se ph-sidan). Jämfört med förra våren är årets surhet vid 5m3/s lika hög som vid 18m3/3 i fjol. Det kan bero på att vintern 2012 hade högre grundvattennivåer och därmed ett surare basflöde, som gör att avrinningsområdet i sin helhet sämre står […]

Continue reading...