Monthly Archives: februari 2012

Rapport om Dalkarlsån klar


Läs gärna den färska rapporten: ”Dalkarlsån – fiskdöd, fiskliv och vattenvård”. I korthet handlar rapporten om en Västerbottnisk kustmynnande å, som har ”dött” flera gånger i historien, kopplat till torrläggning av sjöar och blöta marker. Men ån har också levt upp flera gånger.  På 1980-talet var läget troligen värst, med […]

Continue reading...

Sulfidjordar behövs


Människans torrläggning av sulfidjordar skapar helt klart svåra vattenproblem lokalt – i värsta fall under flera hundra år – och ger även ett något ökat tillskott av svavel till havet. Men globalt sett är detta svaveltillskott helt försumbart. Sulfidjordar är i själva verket mycket viktiga i det globala biogeokemiska kretsloppet. […]

Continue reading...