Monthly Archives: april 2011

Trenden har vänt


Från och med i går har surtsöten avtagit (se pH-kemin), vilket kan innebära att pH snart når över 5 och blir mera fiskvänligt. Inga fiskar har ännu vandrat upp i projektets ryssjor, men fortsätter pH-ökningen så finns chansen.

Continue reading...

Surast hittills: pH 4,16


Jag har nu provtagit 35 biflöden till Dalkarlsån under vårfloden. Högforsån är det i särklass suraste stora biflödet med lägsta pH på 4,29. Utloppet från Dismyrsjön i Valsföboda – i bild nedan – är visserligen mindre, men har det hittills allra lägsta uppmätta pH-värdet (4,16). Detta är hela 40% surare […]

Continue reading...

Mindre hackspett i Dalkarlsådalen


Idag fick jag bildbeviset på att mindre hackspett förekommer i Dalkarlsådalen. Den trummade på olika stolpar kring huset i morse. Stolpen i bild står vid Västerviksvägen i Yttre Åkulla. Sedan flög den ner mot lövskogen vid Dalkarlsån. Jag såg mindre hackspett även förra året, men visste då inte att observationer […]

Continue reading...

När vänder pH trenden?


I början av april sjönk pH i Dalkarlsån dramatiskt i takt med att vattenflödet steg. Sedan vårflodstoppen omkring den 18 april är sänkningstakten lägre, men fortfarande den 23 april hade trenden inte vänt (dvs pH sjunker ännu med några procent varje dag). Hur lågt kan pH bli och vilka biflöden […]

Continue reading...

30% surare för varje dag och mer än 80 gånger surare än i mars


I Dalkarlsån pågår just nu den vårliga ”surstöten” – den som gör att fiskar och vattendjur har haft så svårt att överleva de senaste 80-åren. Igår var pH 4,97 och idag har värdet sjunkit till 4,86, vilket är 30% surare. Detta låga pH-värdet gäller hela huvudfåran från Yttre Åkulla till […]

Continue reading...