Monthly Archives: november 2010

Varför leva i nuet? Och om nuets koppling till naturen.


. Två skäl att vara mer i nuet: 1) Det finns vetenskapliga belägg för att nuet ger frid. Exempelvis visar en nyligen publicerad artikel i tidskriften Science att människan känner sig mer tillfreds när den upplever nuet, än när tankarna flackar iväg. Ett annat exempel är hjärnforskaren Dr Jill Bolte […]

Continue reading...

Sanningen om ”The force”


En verkligen intressant historia om hur en hjärnforskare upptäckte livets storhet!

Continue reading...