Monthly Archives: oktober 2010

Hur man upprätthåller livet på planeten


Att värna livet på jorden är inte svårare än att agera utifrån fyra enkla ”systemvillkor”: Förhindra koncentrationsökning av ämnen från berggrunden i naturen. Förhindra koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion i naturen. Förhindra undanträngning av natur med fysiska metoder. Tillgodose alla människors basbehov. I princip behöver man inte veta mer. […]

Continue reading...

Naturen och själens stillhet


Att komma bort från civilisationens brus ger människan en chans att höra de små, små viskningarna – de detaljer om sin varelse som inte är oväsentliga. Jag skulle kunna skriva mycket om just detta, men nöjer mig här med att konstatera att stillheten i naturen har använts för att underlätta […]

Continue reading...