Monthly Archives: augusti 2010

Naturvård som funkar


Kjell från företaget Fiskmiljö i Nilivaara delar med sig av sin 20-åriga erfarenhet av lekbottenrestaurering. Här vid en nyanlagd lekbotten. Vi höll till i Rickleån och ett biflöde, och byggde totalt 7 nya lekbottnar. Under en helg har jag nu lärt mig grunderna för att anlägga lekbottnar för öring i […]

Continue reading...