Monthly Archives: augusti 2009

Den perfekta föräldern är: – sig själv


Steven D. Levitt och Steven J. Dubner analyserar frågan om hur man blir den perfekta föräldern och konstaterar följande, apropå föräldrars tendens att aktivt styra barnens utveckling genom olika uppfostringstekniker: ”Sanningen är att sådan [uppfostrings-] teknik verkar vara starkt överskattad” De menar att det istället spelar stor vad föräldrarna är, […]

Continue reading...