Monthly Archives: december 2007

Varats paradox – min personliga reflektion


En glimt av världens ungdom eller bara skymt av en annan del av oändligheten? Avståndet till vissa av objekten i bilden beräknas vara mer än 10miljarder ljusår. Det är inte heller osannolikt att något av ljuset kommer från tiden strax efter att universum började existera i sin nuvarande rum-tid. ”Hubble […]

Continue reading...

Globala uppvärmningens komplexitet


Global uppvärmning orsakas till allra största delen av vattenånga. Utan vattenångan och de andra naturligt förekommande växthusgaserna i atmosfären skulle jorden vara en mycket kall plats (ca –18 grader jämfört med de knappt +16 grader som vi har idag). Den globala uppvärmning med mindre än en grad som de mänskliga […]

Continue reading...