Monthly Archives: maj 2007

Koppla tabeller dynamiskt


För att koppla ihop data från olika tabeller i kalkylblad (i t.ex. openoffice, gnumeric eller excel) använder jag oftast funktionerna INDEX och PASSA (MATCH)(se bild). För att koppling ska kunna ske krävs exakt samma ID i båda tabellerna. Detta är särskilt viktigt att kontrollera om ID är ett datumformaterat löpnummer. […]

Continue reading...

Bära i sjal


Allt sedan min dotter Noomi föddes har jag då och då burit henne i sjal. Vi kan göra roligare äventyr, vi ser världen från ungefär samma höjd och vi får så mycket att prata om. Synd bara att jag snart inte orkar lika långa turer som förut. Inte för att […]

Continue reading...